Ομάδα Νέων - Youth Panel

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου Έργου «CYberSafety – Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά», η Ομάδα Παιδιών και Νέων (CYberSafety Youth Panel) θα έχει την ευκαιρία να εκφράζει απόψεις και να ανταλλάζει γνώσεις και εμπειρίες, αναφορικά με τη δημιουργική και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και, γενικότερα, των ψηφιακών τεχνολογιών. Παράλληλα, οι νέοι και τα παιδιά της συγκεκριμένης ομάδας θα λειτουργήσουν ως πρεσβευτές βέλτιστων πρακτικών και δράσεων, με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων πηγών και τη διάδοση μηνυμάτων ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου προς τους/τις συνομηλίκους τους, αλλά και σε άλλες εμπλεκόμενες ομάδες. Σημαντικός άξονας της συμβολής τους θα αποτελεί η διαμόρφωση εισηγήσεων και δράσεων για τη δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου για τα παιδιά και τους νέους, καθώς, επίσης, και η προώθηση στρατηγικής για τη δημιουργική χρήση των ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών, με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Τα μέλη της ομάδας παιδιών και νέων CYberSafety Youth Panel αποτελούνται από:

 • Μέλη της Kυπριακής Παιδοβουλής (υπό τον συντονισμό της ΠΣΕΠΕΠ)
 • Μέλη της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
 • Μικρούς Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο (εκπαιδευτικό πρόγραμμα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου)
 • Φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου (υπό τον συντονισμό του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου)

 

Σχέδιο Δράσης CyberSafety Youth Panel

Στο πλαίσιο των διεργασιών της πρώτης Ημερίδα Εκπαίδευσης μελών της Ομάδας Παιδιών και Νέων (CYberSafety Youth Panel), η οποία πραγματοποιήθηκε την 22η Απριλίου 2017 και στην οποία συμμετείχαν πενήντα (50) μαθητές/μαθήτριες και φοιτητές/φοιτήτριες, μέλη του CYberSafety Youth Panel, καθορίστηκε το πλαίσιο του σχεδιασμού και ανάπτυξης του Σχεδίου Δράσης της Ομάδας του CYberSafety Youth Panel.

Εν συνεχεία, βάσει του πλαισίου και με τη συνεισφορά της ομάδας, το Σχέδιο Δράσης οριστικοποιήθηκε, προσδιορίζοντας τις απαραίτητες δράσεις και υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων μελών του CYberSafety Youth Panel. Ειδικότερα, στο Σχέδιο Δράσης καθορίζεται όπως οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες της ομάδας CYberSafety Youth Panel:

 1. Συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις, συναφείς με την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο, για σκοπούς προσωπικής ενημέρωσης και ανάπτυξης. Ειδικότερα, για τον σκοπό αυτό αποφασίστηκε όπως οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες λάβουν μέρος σε μία, τουλάχιστον, ενημέρωση από την ομάδα υποστήριξης και τους/τις συνεργάτες/συνεργάτριες του CYberSafety, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 2017-2018.
 2. Αναλάβουν τη δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού/περιεχομένου (π.χ., δημιουργία αφίσας για τη Γραμμή Βοήθεια και Καταγγελιών 1480, δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων, αναφορικά με το έργο και το Διαδίκτυο), συμβάλλοντας στην ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών, των εκπαιδευτικών και των γονιών για τη θετική χρήση του Διαδικτύου και την ανάπτυξη δημιουργικής διαδικτυακής συμπεριφοράς.
 3. Συμβάλουν στην προώθηση του έργου «CYberSafety – Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά» και της Γραμμής Βοήθειας και Καταγγελιών 1480 (π.χ., κοινοποίηση ενημερωτικού εντύπου για τα Προγράμματα του έργου CYberSafety, διαμοιρασμός προωθητικού φυλλαδίου της Γραμμής Βοήθειας και Καταγγελιών 1480 στο σχολείο και στο ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον), με στόχο την προβολή και διάχυση του ενημερωτικού υλικού και των σχετικών Προγραμμάτων για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο.
 4. Εμπλακούν ενεργά σε εκδηλώσεις και δράσεις, που θα πραγματοποιηθούν κατά τον εορτασμό της «Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου» και θα λάβουν χώρα την 6η Φεβρουαρίου 2018, με στόχο την προώθηση της ασφαλούς και της θετικής χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας. Για τον σκοπό αυτό, αποφασίστηκε όπως οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες σχεδιάσουν και υλοποιήσουν συναφείς δράσεις (π.χ., διαμοιρασμός ενημερωτικού υλικού, ενημερωτικές δράσεις σε επίπεδο κοινότητας), ώστε να ενημερώσουν για θέματα, που αφορούν στο Διαδίκτυο. Ειδικότερα, αποφασίστηκε όπως προβούν σε ενημερώσεις για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Διαδικτύου και καταθέσουν εισηγήσεις για προστασία από  πιθανές  προκλήσεις, ευαισθητοποιώντας και εκπαιδεύοντας άλλα παιδιά, συμμαθητές/συμμαθήτριες, όπως, επίσης, γονείς και εκπαιδευτικούς. Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες δράσεις θα πρέπει να κοινοποιηθούν και να αναρτηθούν στην επίσημη σελίδα του φορέα που εκπροσωπούν.
 5. Συμμετέχουν στη στρατηγική για ένα καλύτερο Διαδίκτυο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως ενεργά μέλη του Δικτύου Youth Panel της InSafe, το οποίο δραστηριοποιείται υπό το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Better Internet for Kids (BIK) in Europe» («Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην Ευρώπη»). Ειδικότερα, αποφασίστηκε όπως αριθμός εκπροσώπων/πρεσβευτών του Youth Panel συμμετέχει, για παράδειγμα, σε ανοιχτό διάλογο, συζητήσεις, ανάρτηση ειδήσεων, ανάπτυξη και κοινοποίηση έντυπου και ηλεκτρονικού περιεχομένου, στο Youth Area της InSafe, στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Better Internet for Kids (BIK) in Europe».
 6. Συμμετέχουν, ως βοηθοί εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες, σε επιμορφωτικές / εκπαιδευτικές βιωματικές δράσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα σε εκπαιδευτικά δρώμενα (π.χ., θερινές κατασκηνώσεις για μαθητές / μαθήτριες, σχολικές τάξεις), με στόχο την ενημέρωση για τις δυνατότητες και τους κινδύνους του διαδικτύου και, επιπρόσθετα, την προώθηση της ψηφιακής παιδείας, η οποία καθίσταται απαραίτητη στην αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου, με ασφάλεια και υπευθυνότητα. 
 7. Συμμετέχουν σε συζητήσεις για σχεδιασμό κανονισμών, νομοθετικών ρυθμίσεων, πολιτικής κ.ά. συμβάλλοντας, καθοριστικά, στη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και στην επεξεργασία προσχεδίων νόμων για κοινωνικά φαινόμενα, όπως είναι, ενδεικτικά, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και η σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, συμβάλλοντας, έτσι, στη διαμόρφωση ενός συστήματος δικαιοσύνης, το οποίο να σέβεται την εγγενή αξιοπρέπεια και δικαιώματα των πολιτών.
 8. Κοινοποιήσουν και αναρτήσουν, στην επίσημη σελίδα του φορέα που εκπροσωπούν, το λογότυπο του CYberSafety Youth Panel, καθώς, επίσης, να κοινοποιούν και να ενημερώνουν για τις δράσεις, το προωθητικό έντυπο και ψηφιακό ενημερωτικό υλικό και τις ανακοινώσεις τους, αναφορικά με το έργο.
 9. Συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις, οι οποίες σχεδιάζονται σε επίπεδο έργου (π.χ., διαγωνισμός παραγωγής βίντεο από μαθητές/μαθήτριες, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις) και προσβλέπουν στην ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση της ευρύτερης κοινωνίας, αναφορικά με θέματα σχετικά με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Παράλληλα, στο πλαίσιο των σχετικών δράσεων, αποφασίστηκε όπως τα μέλη της κάθε ομάδας παιδιών και νέων, που καταρτίζουν το CYberSafety Youth Panel, αναλάβουν τη διοργάνωση μίας, τουλάχιστον, από τις πιο κάτω δραστηριότητες:
 • Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού:
  • Εκδήλωση για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,
  • Διαβούλευση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων, για ένα θέμα το οποίο θα αφορά στην Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
 • Ομάδα Κυπριακής Παιδοβουλής:
  • Συμμετοχή στο καθιερωμένο Φεστιβάλ του Παιδιού, που διοργανώνεται από την Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού Λευκωσίας (διαμοιρασμός υλικού, ενημέρωση δράσεων CYberSafety κ.λπ.),
  • Εισήγηση/συζήτηση της Ομάδας Κυπριακής Παιδοβουλής, για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο στην Ολομέλεια της Παιδοβουλής.
 • Μικροί εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο:
  • Εκπαιδευτική δράση για την επιμόρφωση των γονέων/κηδεμόνων για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο,
  • Συμμετοχή σε τηλεοπτική εκπομπή για την ενημέρωση του κοινού των δράσεων της (π.χ., εκπαίδευση γονιών/ενηλίκων).
 • Φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου (υπό τον συντονισμό του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου):
  • Δημιουργία ενημερωτικής ημερίδας (εισηγήσεις / εργαστήρια) για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
  • Ενημέρωση / επιμόρφωση φοιτητών/φοιτητριών του Πανεπιστημίου Κύπρου ή και άλλων Πανεπιστημίων για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.Στο πλαίσιο των διεργασιών της πρώτης Ημερίδα Εκπαίδευσης μελών της Ομάδας Παιδιών και Νέων (CYberSafety Youth Panel), η οποία πραγματοποιήθηκε την 22η Απριλίου 2017 και στην οποία συμμετείχαν πενήντα (50) μαθητές/μαθήτριες και φοιτητές/φοιτήτριες, μέλη του CYberSafety Youth Panel, καθορίστηκε το πλαίσιο του σχεδιασμού και ανάπτυξης του Σχεδίου Δράσης της Ομάδας του CYberSafety Youth Panel.

Σχέδιο Δράσης CYberSafety Youth Panel σε μορφή pdf

 

Πληροφορίες για την εμπλοκή της ομάδας παιδιών και νέων για ένα καλύτερο διαδίκτυο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:

 

CYberSafety Youth Panel στα κοινωνικά δίκτυα:

Δράσεις Youth Panel

Id Caption Date Type Download
1 Συμβουλές CyberSafety Youth Panel με βάση το μήνυμα της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2018 25/01/2018 pdf
2 Άρθρο με συμβουλές ιδιωτικότητας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 26/01/2018 pdf
3 Tips to protect your privacy on Social Networks 26/01/2018 pdf
4 Άρθρο: Κοινωνικά Δίκτυα - Ευλογία ή Υποδούλωση 05/02/2018 pdf
5 Article: Social Networks – Freedom or Subjugation? 05/02/2018 pdf
6 7/2/18 Φιλοξενία σε ραδιοφωνική εκπομπή 07/02/2018 pdf
7 Ενεργοποίηση Λειτουργίας Περιορισμένης Πρόσβασης στο YouTube 09/02/2018 pdf
8 Σεμινάριο με θέμα: "Ανωνυμία, κωδικοί και διαδίκτυο: Ας γνωριστούμε καλύτερα" 17/04/2018 link
9 Ρυθμίσεις ασφαλείας στο Facebook 23/04/2018 link
10 Παρουσιάσεις σε σχολεία για την ασφάλεια στο διαδίκτυο 05/06/2018 pdf

1η Ημερίδα εκπαίδευσης μελών του Youth Panel

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 22 Απριλίου 2017, η 1η Ημερίδα Εκπαίδευσης μελών του Youth Panel - CyberSafety, με τη συμμετοχή παιδιών και νέων από την Κυπριακή Παιδοβουλή, την ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και τους Μικρούς Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο.

Περισσότερα Δελτίο τύπου