Παράνομο περιεχόμενο

Η Γραμμή Καταγγελιών – Hotline 1480 επικεντρώνεται στην ανταπόκριση καταγγελιών, αναφορικά με εγκληματικά παράνομο περιεχόμενο και δραστηριότητα. Για την καλύτερη κατανόηση, αναφορικά με το τι ορίζεται παράνομο περιεχόμενο, είναι σημαντικό να αναφερθούμε στους διαφορετικούς τύπους παράνομου περιεχομένου, που εντοπίζονται συνήθως στο Διαδίκτυο.

 

Το «υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης» ή «παιδική πορνογραφία» ορίζεται ως οι αναπαραστάσεις ανηλίκων, που συμμετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις ή καταστάσεις, που υποδηλώνουν ρητές σεξουαλικές δραστηριότητες. Η παιδική πορνογραφία θεωρείται έγκλημα και υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία προβλέπεται:

Νόμος για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας.

Νόμος 91 (I) / 2014
Άρθρο 8: Παιδική Πορνογραφία
  1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12, όποιος αποκτά ή έχει στην κατοχή του υλικό παιδικής πορνογραφίας είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.
  2. Όποιος εν γνώσει του αποκτά πρόσβαση σε παιδική πορνογραφία μέσω της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.
  3. Όποιος διανέμει, διαδίδει ή μεταδίδει υλικό παιδικής πορνογραφίας είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δέκα πέντε (15) έτη.
  4. Όποιος προσφέρει ή παρέχει ή διαθέτει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή παρέχει πληροφορίες ως προς τον τρόπο απόκτησης υλικού παιδικής πορνογραφίας, είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δέκα πέντε (15) έτη.
  5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12, όποιος παράγει υλικό παιδικής πορνογραφίας είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη.
  6. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) έως (5), όποιος διαπράττει οποιοδήποτε από τα αδικήματα του παρόντος άρθρου όπου το παιδί το οποίο απεικονίζεται στο υλικό παιδικής πορνογραφίας είναι ηλικίας κάτω των δεκατριών (13) ετών υπόκειται σε ποινή φυλάκισης διά βίου.

Η διαδικτυακή αποπλάνηση (Grooming) είναι η δραστηριότητα κατά την οποία ένας/μία ενήλικας, εκμεταλλευόμενος/η το στοιχείο της ανωνυμίας του/της στο Διαδίκτυο, προσποιείται τον/την ανήλικο/η, προσπαθώντας να προσεγγίσει διαδικτυακά ένα/μία ανήλικο/η χρήστη/χρήστρια, με σκοπό να τον/την συναντήσει στον πραγματικό κόσμο και να τον/την αποπλανήσει/παρενοχλήσει σεξουαλικά.

Η διαδικτυακή αποπλάνηση (Grooming) μπορεί να συμβεί στο Διαδίκτυο, ειδικότερα σε ιστοχώρους που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στα παιδιά και τους/τις εφήβους, όπως, για παράδειγμα: στα δωμάτια επικοινωνίας των διαδικτυακών παιχνιδιών, στα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, Twitter), στα δωμάτια συνομιλίας (chat rooms).

Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία προβλέπεται:

Νόμος για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας.

Νόμος 91 (I) / 2014
Άρθρο 9: Άγρα Παιδιών για Σεξουαλικούς Σκοπούς
  1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12, όποιος προτείνει σε παιδί το οποίο δεν έχει φτάσει στην ηλικία συναίνεσης, μέσω της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, να το συναντήσει, με σκοπό την τέλεση σεξουαλικής πράξης μαζί του ή την παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας ή την σεξουαλική εκμετάλλευση του παιδιού το οποίο δεν έχει φτάσει στην ηλικία συναίνεσης, και η εν λόγω πρόταση ακολουθείται από την τέλεση πράξεων οι οποίες οδηγούν σε συνάντηση, είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.
  2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12, όποιος μέσω της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, προσκαλεί ή προσεγγίζει παιδί το οποίο δεν έχει φτάσει στην ηλικία συναίνεσης και αποπειράται να αποκτήσει ή αποπειράται να έχει πρόσβαση ή αποκτά ή επιτυγχάνει πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας που απεικονίζει το παιδί αυτό, είναι ένοχος κακουργήματος, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη.

Ρητορική μίσους (Hate Speech) είναι οποιαδήποτε επικοινωνία κατακρίνει ένα άτομο ή μια ομάδα, με βάση κάποια χαρακτηριστικά, όπως, εθνικότητα, φυλή ή σεξουαλικό προσανατολισμό. Ο αυξανόμενος αριθμός δικτυακών τόπων, που προωθούν την ομιλία του μίσους στο Διαδίκτυο, προκαλεί ανησυχία σε πολλές χώρες. Η φύση του Διαδικτύου παρέχει την ευκαιρία σε όσους/ες έχουν ρατσιστικές και ξενοφοβικές απόψεις να τις προωθήσουν σε ένα παγκόσμιο ακροατήριο.

Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία προβλέπεται:

Περί καταπολέμησης ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (τροποποιητικός) νόμος του 2016

Άρθρο 3
  1. Πρόσωπο το οποίο εκ προθέσεως είτε δημόσια είτε με δημόσια διάδοση, υποκινεί βία ή μίσος που στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας προσώπων που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, κατά τρόπο που διαταράσσει τη δημόσια τάξη ή που έχει απειλητικό, υβριστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.