Στατιστικά Στοιχεία Γραμμής Βοήθειας Helpline 1480

Στο πλαίσιο της δράσης του Έργου CyberSafety - Ένα καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο, η Γραμμή Βοήθειας Helpline 1480 έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες θα μπορούν να λαμβάνουν συμβουλές και υποστήριξη από εξειδικευμένους υποστηρικτές, σε πραγματικό χρόνο, σε θέματα που σχετίζονται με την ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση του Διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες της Γραμμής Βοήθειας Helpline 1480, ανταποκρίνονται, μεταξύ άλλων, σε θέματα διαδικτυακού/ηλεκτρονικού εκφοβισμού, πολύωρης ενασχόλησης/εξάρτησης στα διαδικτυακά και ηλεκτρονικά παιχνίδια, προβλήματα σε κοινωνικά δίκτυα (π.χ., ψεύτικα προφίλ, παραβίαση λογαριασμών, ακατάλληλο και επιβλαβές περιεχόμενο), εκβιασμό στο Διαδίκτυο και τεχνική υποστήριξη. Πιο κάτω παραθέτουμε τα στατιστικά στοιχεία ενημέρωσης, του πρώτου χρόνου λειτουργίας της γραμμής.

 

Id Caption Date Type Download
1 Στατιστικά στοιχεία Γραμμής βοήθειας Helpline 1480 (Μάιος 2017 – Μάιος 2018) 25/06/2018 pdf
2 Στατιστικά στοιχεία Γραμμής βοήθειας Helpline 1480 (Ιανουάριος - Μάρτιος 2018) 01/06/2018 pdf
3 Στατιστικά στοιχεία Γραμμής βοήθειας Helpline 1480 (Μάιος – Δεκέμβριος 2017) 01/01/2018 pdf
4 Στατιστικά στοιχεία Γραμμής βοήθειας Helpline 1480 (Μάιος – Σεπτέμβριος 2017) 01/10/2017 pdf