Στατιστικά Στοιχεία Γραμμής Βοήθειας Helpline 1480

Στο πλαίσιο της δράσης του Έργου CyberSafety - Ένα καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο, η Γραμμή Βοήθειας Helpline 1480 έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες θα μπορούν να λαμβάνουν συμβουλές και υποστήριξη από εξειδικευμένους υποστηρικτές, σε πραγματικό χρόνο, σε θέματα που σχετίζονται με την ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση του Διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες της Γραμμής Βοήθειας Helpline 1480, ανταποκρίνονται, μεταξύ άλλων, σε θέματα διαδικτυακού/ηλεκτρονικού εκφοβισμού, πολύωρης ενασχόλησης/εξάρτησης στα διαδικτυακά και ηλεκτρονικά παιχνίδια, προβλήματα σε κοινωνικά δίκτυα (π.χ., ψεύτικα προφίλ, παραβίαση λογαριασμών, ακατάλληλο και επιβλαβές περιεχόμενο), εκβιασμό στο Διαδίκτυο και τεχνική υποστήριξη. Πιο κάτω παραθέτουμε τα στατιστικά στοιχεία ενημέρωσης, του πρώτου χρόνου λειτουργίας της γραμμής.

 

Id Caption Date Type Download
1 Στατιστικά Στοιχεία Γραμμής Βοήθειας Helpline 1480 (Ιανουάριος– Μάρτιος 2021) 28/04/2021
2 Στατιστικά στοιχεία Γραμμής βοήθειας Helpline 1480 (Ιάνουαριος – Δεκέμβρης 2020) 12/02/2021 pdf
3 Στατιστικά Στοιχεία Γραμμής Βοήθειας Helpline 1480 (Οκτώβριος– Δεκέμβριος 2020) 15/01/2021 pdf
4 Στατιστικά Στοιχεία Γραμμής Βοήθειας Helpline 1480 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2020) 15/10/2020 pdf
5 Στατιστικά στοιχεία Γραμμής βοήθειας Helpline 1480 (Απρίλιος – Ιούνιος 2020) 20/07/2020 pdf
6 Στατιστικά στοιχεία Γραμμής βοήθειας Helpline 1480 (Ιανουάριος – Μάρτης 2020) 04/05/2020 pdf
7 Στατιστικά στοιχεία Γραμμής βοήθειας Helpline 1480 (Ιάνουαριος – Δεκέμβρης 2019) 22/01/2020
8 Στατιστικά στοιχεία Γραμμής βοήθειας Helpline 1480 (Οκτώβρης – Δεκέμβρης 2019) 21/01/2020 pdf
9 Στατιστικά στοιχεία Γραμμής βοήθειας Helpline 1480 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2019) 20/01/2020 pdf
10 Στατιστικά στοιχεία Γραμμής βοήθειας Helpline 1480 (Απρίλιος– Ιούνιος 2019) 14/08/2019 pdf