Γραμμή Βοήθειας

Η δραστηριότητα της γραμμής βοήθειας στοχεύει σε παιδιά, εφήβους, και τις οικογένειές τους, παρέχοντας συμβουλές και υποστήριξη σε θέματα σχετικά με την ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση του διαδικτύου. Οι υπηρεσίες της γραμμής βοήθειας συνεχίζουν την υπάρχουσα δουλειά παρέχοντας ένας-προς-έναν συνομιλίες διαδικτυακά και μέσω τηλεφώνου από εκπαιδευμένους εξειδικευμένους βοηθούς/υποστηρικτές.

Ο ηγετικός εταίρος της γραμμής βοήθειας έχει διασφαλίσει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές είναι σε συμφωνία με το εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων προστασίας των δεδομένων και ότι οι μηχανισμοί υποβολής εκθέσεων είναι διαλειτουργικοί τόσο με την πλατφόρμα-πυρήνας όσο και με την υποβολή εκθέσεων μέσω φορέων παροχής υπηρεσιών όπως Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης.

Έχει εγκαθιδρυθεί επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς/επιτρόπους στην Κύπρο, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες διαδικασίες και να δίνεται ποιοτική και ποσοτική αναφορά στους ενδιαφερόμενους φορείς. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών παραμένουν αυστηρώς εμπιστευτικά.

Η λειτουργία της γραμμής βοήθειας είναι συνυφασμένη με την πτυχή της ευαισθητοποίησης και των δραστηριοτήτων του έργου.

Η γραμμή βοήθειας λειτουργεί στον αριθμό 1480 χωρίς χρέωση.

Ωράριο λειτουργίας

Οι υπηρεσίες θα προσφέρονται στο κοινό:

  • Δευτέρα - Παρασκευή, 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ., και
  • Σάββατο - Κυριακή 10.30 π.μ. - 6.00 μ.μ.,

συμπεριλαμβανομένων αργιών.