Πλατφόρμα Διαχείρισης Υποθέσεων και Εργαλεία (CMPT)

Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης, η Πλατφόρμα Διαχείρισης Υποθέσεων και Εργαλεία (CMPT) θα στηριχθεί σε άλλα υφιστάμενα ανοικτού λογισμικού στοιχεία για να βοηθήσει τη διαχείριση και την αναφορά υποθέσεων της γραμμής βοήθειας και της γραμμής καταγγελιών. Η CMPT θα καταγράφει σημαντικά δεδομένα για κάθε υπόθεση, θα χορηγεί υποθέσεις κατά συνέπεια, θα παρακολουθεί την κατάσταση των υποθέσεων και θα κάνει αναφορές σχετικά με την ανάλυση δεδομένων.
 
Αναμένεται να ενισχύσει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των υποθέσεων τόσο της γραμμής βοήθειας όσο και της γραμμής καταγγελιών ενώ επιτρέπει στους χειριστές να έχουν πάντα εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα που απαιτούνται και τις ενημερωμένες αναφορές για την κατάσταση των υποθέσεων. Οι αναφορές θα είναι σύμφωνες με τις βασικές πλατφόρμες υπηρεσιών της Ε.Ε. και συμβατές με τη μορφή των δεδομένων. Θα δημιουργηθεί έχοντας κατά νου την ανωνυμία των πληροφοριών του χρήστη και την ασφάλεια. Η ασφάλεια των δεδομένων θα εξασφαλίζεται μέσω της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και της εποπτείας των αρμόδιων φορέων.