Ευαισθητοποίηση

Οι δράσεις ευαισθητοποίησης για το έργο CYberSafety περιλαμβάνουν:
Κυρίως μέσω μιας διαδικτυακής πύλης για μαθητές, εφήβους, εκπαιδευτικούς και γονείς στον ακόλουθο σύνδεσμο http://internetsafety.pi.ac.cy/

Προωθητικό υλικό έργου

Id Caption Date Type Download
1 Αφίσα - Εκπαιδευτικό συνέδριο για γονείς - Λευκωσία & Λεμεσός 11/11/2018 pdf
2 Αφίσα - Εκπαιδευτικό συνέδριο για γονείς - Πάφος 03/11/2018 pdf
3 Διμηνιαίο παιδαγωγικό περιοδικό 22/03/2021 pdf
4 Ενημερωτικό φυλλάδιο: "Κέντρο ασφαλούς διαδικτύου CyberSafety" 02/03/2020 pdf
5 Ενημερωτικό φυλλάδιο: "Ο κανονισμός GDPR για τα παιδιά" 01/05/2020 pdf
6 Ενημερωτικό φυλλάδιο: "Πρόγραμμα Ασφαλές σχολείο για το Διαδίκτυο" 02/03/2020 pdf
7 Ενημερωτικό φυλλάδιο: "Πρόγραμμα Καινοτόμα σχολεία και Εκπαιδευτικοί πυρήνες" 02/03/2020 pdf
8 Ενημερωτικό φυλλάδιο: "Πρόγραμμα Μικροί εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο" 02/03/2020 pdf
9 Οδηγός γονέων για ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου 18/02/2019 pdf
10 Περιοδικό - Οικογένεια και Σχολείο - Στην εποχή του διαδικτύου: Περισσότερες δυνατότητες και προοπτικές παρά περιορισμοί 01/12/2017 pdf
11 Πόσο καλά γνωρίζεις τους κινδύνους του διαδικτύου? (Origami) 30/11/2018 pdf
12 Τετράδιο δραστηριοτήτων: "Παίζω και Μαθαίνω με τον Ντίκι για τον Μαγικό Κόσμο του Διαδικτύου" 01/02/2021 pdf
13 Το ημερολόγιο του Ολύμπιου 28/01/2019 pdf