Συνάντηση με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

11 Σεπ. 2017

Πραγματοποιήθηκε, στις 4 Σεπτεμβρίου 2017, στα γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, συνάντηση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κυρίας Ειρήνης Λοϊζίδου Νικολαΐδου, με λειτουργούς Δικτύων Τηλεφωνικών Γραμμών Συμβουλευτικής και Υποστήριξης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συμμετείχαν και οι λειτουργοί της Γραμμής Βοήθειας 1480 (Helpline), έχοντας την ευκαιρία να ενημερωθούν, αναφορικά με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ενδεδειγμένη τήρηση και διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγονται από τις τηλεφωνικές γραμμές Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

Φωτογραφικό Υλικό