Τελετή βράβευσης καλών πρακτικών πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο

16 Μάη 2018

Συμμετοχή Προγράμματος CYberSafety στην Τελετή Βράβευσης Καλών Πρακτικών Πρόληψης της Βίας και της Νεανικής Παραβατικότητας στο Σχολείο

Κατηγορία: CS - Ανακοινώσεις
Γλώσσα:
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Το Συμβούλιο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας, σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, πραγματοποίησαν, στις 8 Μαΐου 2018, τελετή βράβευσης των σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, τα οποία εφάρμοσαν καλές πρακτικές πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018.

Η Τελετή Βράβευσης Καλών Πρακτικών Πρόληψης της Βίας και της Νεανικής Παραβατικότητας στο Σχολείο πραγματώθηκε στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της Επιτρόπου Εθελοντισμού, του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς, επίσης, και εκπροσώπων των συμμετεχόντων σχολείων στον εν λόγω Διαγωνισμό. Στο πλαίσιο της τελετής, διεξήχθη Έκθεση Προγραμμάτων Πρόληψης και Παρεμβάσεων στα σχολεία.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και, ειδικότερα, Λειτουργοί του έργου CYberSafety είχαν την ευκαιρία, στο πλαίσιο της Έκθεσης Προγραμμάτων Πρόληψης και Παρεμβάσεων στα σχολεία, να παρουσιάσουν στους/στις εκπροσώπους των σχολείων καθώς, επίσης, και σε όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στην εκδήλωση, τις Δράσεις που υλοποιούνται στα σχολεία της Κύπρου, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου και να διαμοιράσουν σχετικό ενημερωτικό/πληροφοριακό υλικό. Παράλληλα, οι Λειτουργοί του Έργου είχαν την ευκαιρία να προβούν σε ενημέρωση, αναφορικά με τη λειτουργία της Γραμμής Βοήθειας και Καταγγελιών 1480, δίνοντας, έτσι, την ευκαιρία σε όλους/όλες τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να πληροφορηθούν για τις σχετικές υπηρεσίες της Γραμμής.

Η συμμετοχή του Έργου CYberSafety σε τέτοιες δράσεις συμβάλλει ενεργά στην ενδυνάμωση της στρατηγικής της πρόληψης και της προστασίας των παιδιών, αναφορικά με τη βία και τη νεανική παραβατικότητα και προωθεί την ευκαιρία ανάπτυξης καινούργιων συνεργασιών, μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανώσεων, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας.

Φωτογραφικό Υλικό