Εταίροι έργου CYberSafety II

MOEC logo

ΥΠΠ / ΠΙΚ

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
(Συντονιστής Έργου)

Ιστοσελίδα

DSA logo

ΑΨΑ

Αρχή Ψηφιακής Ασφαλείας

Ιστοσελίδα

 
PSP logo

ΠΣΧ

Παγκύπρια Σχολή Γονέων

Ιστοσελίδα

 
UCY logo

ΠΚ

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ιστοσελίδα

 
CUT logo

ΤΕΠΑΚ

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ιστοσελίδα

CNTI logo

CNTI

Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου

Ιστοσελίδα

 
CYTA logo

CYTA

Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Ιστοσελίδα

epic logo

epic

epic ltd

Ιστοσελίδα