Εταίροι έργου CYberSafety I

MOEC logo

ΥΠΠ / ΠΙΚ

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
(Συντονιστής Έργου)

Ιστοσελίδα

OCECPR logo

ΓΕΡΗΕΤ

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Ιστοσελίδα

 
UCY logo

ΠΚ

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ιστοσελίδα

 
PSP logo

ΠΣΧ

Παγκύπρια Σχολή Γονέων

Ιστοσελίδα

 
OCCCP logo

ΓKHE

Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Αστυνομία Κύπρου

Ιστοσελίδα

CYTA logo

ΑΤΗΚ

Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Ιστοσελίδα

 
MTN logo

MTN

MTN Κύπρου LTD

Ιστοσελίδα