Ομάδα Νέων - Youth Panel

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «CyberSafety – Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά» έχει συσταθεί η Ομάδα Παιδιών και Νέων (CyberSafety Youth Panel). Πρόκειται για μια ομάδα παιδιών και νέων, η οποία θα έχει την ευκαιρία να εκφράζει απόψεις και να ανταλλάζει γνώσεις και εμπειρίες, αναφορικά με τη δημιουργική και ασφαλή αξιοποίηση του διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών. Παράλληλα, οι νέοι και τα παιδιά της ομάδας αυτής θα λειτουργήσουν ως πρεσβευτές βέλτιστων πρακτικών και δράσεων, με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων πηγών και τη διάδοση μηνυμάτων ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου προς συνομήλικούς τους, αλλά και σε άλλες εμπλεκόμενες ομάδες. Σημαντικός άξονας της συμβολής τους είναι η διαμόρφωση εισηγήσεων και δράσεων για τη δημιουργία ενός καλύτερου διαδικτύου για τα παιδιά και τους νέους, καθώς επίσης και η προώθηση στρατηγικής για τη δημιουργική χρήση των ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Παράλληλα με τη δράση της, η ομάδα παιδιών και νέων CyberSafety Youth Panel θα συμμετέχει στη στρατηγική για ένα καλύτερο Διαδίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως ενεργό μέλος του δικτύου Youth Panel της InSafe, το οποίο δραστηριοποιείται υπό το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Better Internet for Kids (BIK) in Europe» («Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην Ευρώπη»).

Τα μέλη της ομάδας παιδιών και νέων CyberSafety Youth Panel αποτελούνται από:

 • Μέλη της Kυπριακής Παιδοβουλής (υπό τον συντονισμό της ΠΣΕΠΕΠ)
 • Μέλη της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
 • Μικρούς Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο (εκπαιδευτικό πρόγραμμα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου)
 • Φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου (υπό τον συντονισμό του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου)

 

Σχέδιο Δράσης CyberSafety Youth Panel

Στο πλαίσιο των διεργασιών της πρώτης Ημερίδα Εκπαίδευσης μελών της Ομάδας Παιδιών και Νέων (CyberSafety Youth Panel), η οποία πραγματοποιήθηκε την 22η Απριλίου 2017, και στην οποία συμμετείχαν πενήντα (50) μαθητές/μαθήτριες και φοιτητές/φοιτήτριες, καταρτίστηκε το πλαίσιο δράσης της Ομάδας του CyberSafety Youth Panel.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε όπως οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες της ομάδας παιδιών και νέων CyberSafety Youth Panel:

 1. Συμμετέχουν σε επιμορφωτικές δράσεις, συναφείς με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, για σκοπούς προσωπικής ενημέρωσης και επιμόρφωσης. Ειδικότερα, για τον σκοπό αυτό αποφασίστηκε όπως οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες λάβουν μέρος σε μία τουλάχιστον εκπαίδευση από την ομάδα υποστήριξης και τους/τις συνεργάτες/συνεργάτριες του CyberSafety, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 2017-2018.
 2. Εμπλακούν ενεργά σε εκδηλώσεις και δράσεις, που θα πραγματοποιηθούν κατά τον εορτασμό της «Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου» και θα λάβουν χώρα την 13η Φεβρουαρίου 2018, με στόχο την προώθηση της ασφαλoύς και της θετικής χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας. Για τον σκοπό αυτό, αποφασίστηκε όπως οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες σχεδιάσουν και υλοποιήσουν συναφείς δράσεις (π.χ., διαμοιρασμός ενημερωτικού υλικού, ενημερωτικές δράσεις σε επίπεδο κοινότητας), ώστε να ενημερώσουν για θέματα που αφορούν στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, αποφασίστηκε όπως προβούν σε ενημερώσεις για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου και καταθέσουν εισηγήσεις για προστασία από πιθανές προκλήσεις, ευαισθητοποιώντας και εκπαιδεύοντας άλλα παιδιά, συμμαθητές/συμμαθήτριες, όπως, επίσης, γονείς και εκπαιδευτικούς.
 3. Συμβάλουν στην προώθηση του έργου «CyberSafety – Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά» και της γραμμής υποστήριξης CyberSafety 1480 (π.χ., κοινοποίηση ενημερωτικού εντύπου για τα Προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, διαμοιρασμός προωθητικού φυλλαδίου της γραμμής υποστήριξης CyberSafety 1480 στο σχολείο και στο συγκείμενό τους), με στόχο τη προβολή και διάχυση του ενημερωτικού υλικού και των Προγραμμάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την ενημέρωση του κοινού για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ανώνυμης γραμμή βοήθειας και καταγγελιών.
 4. Συμμετέχουν, ως βοηθοί εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες, σε επιμορφωτικές / εκπαιδευτικές βιωματικές δράσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα σε εκπαιδευτικά δρώμενα (π.χ., θερινές κατασκηνώσεις για μαθητές / μαθήτριες, σχολικές τάξεις), με στόχο την ενημέρωση για τις δυνατότητες και τους κινδύνους του διαδικτύου και, επιπρόσθετα, την προώθηση της ψηφιακής παιδείας, η οποία καθίσταται απαραίτητη στην αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου, με ασφάλεια και υπευθυνότητα.
 5. Συμμετέχουν, στη στρατηγική για ένα καλύτερο Διαδίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως ενεργά μέλη του δικτύου Youth Panel της InSafe, το οποίο δραστηριοποιείται υπό το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Better Internet for Kids (BIK) in Europe» («Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην Ευρώπη»). Ειδικότερα, αποφασίστηκε όπως αριθμός εκπροσώπων/πρεσβευτών του Youth Panel συμμετέχει, για παράδειγμα, σε ανοιχτό διάλογο, συζητήσεις, ανάρτηση ειδήσεων, ανάπτυξη και κοινοποίηση έντυπου και ηλεκτρονικού περιεχομένου, στο Youth Area της InSafe, στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Better Internet for Kids (BIK) in Europe».
 6. Αναλάβουν τη δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού/περιεχομένου (π.χ., δημιουργία αφίσας για τη γραμμή υποστήριξης CyberSafety 1480, δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων), συμβάλλοντας στην ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών, των εκπαιδευτικών και των γονιών για τη θετική χρήση του διαδικτύου και την ανάπτυξη δημιουργικής διαδικτυακής συμπεριφοράς.
 7. Συμμετέχουν σε συζητήσεις για σχεδιασμό κανονισμών, νομοθετικών ρυθμίσεων, πολιτικής κ.λπ. συμβάλλοντας, καθοριστικά, στη διασφάλιση της ασφάλειας των κοινών πολιτών και στην επεξεργασία προσχέδιου νόμου για θέματα ρατσισμού, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός συστήματος δικαιοσύνης, το οποίο να σέβεται την εγγενή αξιοπρέπειά και δικαιώματα των πολιτών.
 8. Συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις, οι οποίες σχεδιάζονται σε επίπεδο έργου (π.χ., διαγωνισμός παραγωγής βίντεο από μαθητές/μαθήτριες, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις) και προσβλέπουν στην ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση του κοινού, αναφορικά με θέματα σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Παράλληλα, στο πλαίσιο των σχετικών δράσεων, αποφασίστηκε όπως τα μέλη της κάθε ομάδας παιδιών και νέων, που καταρτίζουν το CyberSafety Youth Panel, αναλάβουν τη διοργάνωση μίας, τουλάχιστον, από τις πιο κάτω δραστηριότητες:
  • Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού:
   • Εκδήλωση για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
   • Εισήγηση/συζήτηση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
  • Ομάδα Κυπριακής Παιδοβουλής:
   • Συμμετοχή στο καθιερωμένο Φεστιβάλ του Παιδιού, που διοργανώνεται από την Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού Λευκωσίας (διαμοιρασμός υλικού, ενημέρωση δράσεων CyberSafety κ.λπ.)
   • Εισήγηση/συζήτηση της Ομάδας Κυπριακής Παιδοβουλής, για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο στην Ολομέλεια της Παιδοβουλής
  • Μικροί εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο:
   • Εκπαιδευτική δράση για την επιμόρφωση των γονιών για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
   • Συμμετοχή σε τηλεοπτική εκπομπή για την ενημέρωση του κοινού των δράσεων της (π.χ., εκπαίδευση γονιών/ενηλίκων).
  • Φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου (υπό τον συντονισμό του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου):
   • Δημιουργία ενημερωτικής ημερίδας (εισηγήσεις / εργαστήρια) για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
   • Ενημέρωση / επιμόρφωση νεοεισερχόμενων φοιτητών/φοιτητριών για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

Επίσης πληροφορίες για την εμπλοκή της ομάδας παιδιών και νέων για ένα καλύτερο διαδίκτυο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:

 

1η Ημερίδα εκπαίδευσης μελών του Youth Panel

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 22 Απριλίου 2017, η 1η Ημερίδα Εκπαίδευσης μελών του Youth Panel - CyberSafety, με τη συμμετοχή παιδιών και νέων από την Κυπριακή Παιδοβουλή, την ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και τους Μικρούς Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο.

Περισσότερα Δελτίο τύπου